Thursday, May 15, 2008

Command to perform immediate ufsdump

E.g.:
ufsdump 0f - / | gzip -f -1 - > root.dump.gz

No comments: